Література з козацько-гетьманської тематики (для загального ознайомлення), яку може прочитати відвідувач Музею гетьманства у нашій бібліотеці.

 

Бібліотека також має цікаві книги з історії архітектури, культури, мистецтва, української церкви та багато інших наукових праць. Для глибшого вивчення музей надасть можливість працювати з великою кількістю наукової літератури як дослідникам, так і зацікавленим відвідувачам.

 

 1. Андрущенко В.Л., Федоров В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К.: Заповіт, 1995. – 173 с. Ця книга - про загадковий феномен нашої національної історії – українське козацтво, про створену ним Запорозьку Січ і спільні інститути в ній. Не переповідаючи хрестоматійних історичних сюжетів, автори в основу свого дослідження поклали маловідомі або й зовсім невідомі факти, пов’язані з передумовами виникнення і розвитку запорожування, соціальними цінностями і організаційними засадами держави Війська Запорозького, її культури та економічного устрою. В окремому розділі йдеться про історичну долю Запорожжя, залишену ним духовно-емоційну спадщину, його роль, як важливого чинника національного відродження українського народу. Для широкого кола читачів.
 2. Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / Передм. І.І.Глизя. – К.: Україна, 2004. – 304 с.: іл. До видання увійшли дві праці визначного вітчизняного вченого В.Б.Антоновича (1834-1908): популярний лекційний курс "Коротка історія Козаччини" та маловідоме наукове дослідження "Останні часи Козаччини на Правобережжі". Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, вільнолюбною спільнотою, що героїчне минуле козацтва – це і є справжня історія нашого краю.
 3. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.: іл. Ця книжка розповідає про видатних діячів України XVII – XVIII ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, трагічну постать української історії – гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. Дотримуючись історичної істини, авторка висвітлює їхні життя та діяльність, конструктивний внесок в історичний процес не тільки України, а й Європи в цілому.
 4. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. /Передм. В.С.Мороза. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 229 с.: іл. В монографії на основі нових архівних джерел дається характеристика збройних сил України в першій половині XVIII ст., досліджуються комплектування, мобілізація, організація озброєння та забезпечення українського козацького війська, сторожова та допоміжна служба в Україні. Окремо висвітлюється стан Запорозького війська у цей період. Автор показує залежність структури, матеріально-технічного оснащення українських збройних сил від рівня розвитку козацького господарства, диференціації козацтва, розвитку кріпосницьких відносин, класової й соціальної боротьби та політики царського уряду в Україні.
 5. Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : Кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / Олена Апанович ; упорядкув., текстол. підготов. О. Яремійчук ; наук, ред., авт. післямови Ю. Мицик. - К.: Веселка, 2009. - 719 с. : іл. Книжка видатного історика і письменниці О. М. Апанович (1919-2000) адресована найширшим читацьким колам, та насамперед допитливому юнацтву. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації поєднані з популярністю, художністю викладу, що значно полегшує сприйняття історичного матеріалу. Саме тому книжка виконуватиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, служитиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії, сприятиме вихованню національної свідомості, утвердженню в суспільстві української національної ідеї.
 6. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків.– К.: Дніпро, 1991 – 335 с. У книжці відомого історика зібрано надзвичайно цікаві, як правило, маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, висвітлено тривалий час замовчувані трагічні й героїчні сторінки козацької січової епопеї, сказано гірку правду про політику Російської імперії супроти українського народу та української державності.
 7. Апанович О. М. Чортомлицька Запорозька Січ. – К.: Українське козацтво, 1998. – 80 с. У книзі вперше синтезовано подається історія Чортомлицької Січі, яка проіснувала найдовше з восьми Запорозьких Січей (1652 – 1709). Ці роки збігаються з одним з найтрагічніших періодів української історії – Руїною. Чортомлицька Січ перебувала у вирі буремних суперечливих подій та, попри все, продовжувала виконувати безпосередню історичну місію Запорожжя – вела постійну героїчну боротьбу проти турецько-татарських завойовників. Висвітлюються життя і діяльність двох найвидатніших за всю історію Запорожжя кошових отаманів – Івана Сірка й Костя Гордієнка.
 8. Боплан Г. Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. — К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990. 256 с.: іл. — (Україна в міжнар. зв'язках: хроніки, мемуари, щоденники). — Рез. фр. та англ. мовами. Книга французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана «Опис України» — цінне історичне джерело для вивчення побуту запорозького козацтва і селянства, а також інших станів середньовічного суспільства України. В ній відображені географічне середовище, природа України, її кліматичні умови, наведені дані з історії заселення Середньої Наддніпрянщини, змальована яскрава картина життя українського народу першої половини XVII ст. Переклад з французької мови на українську здійснений з руанського видання 1660 p., текст якого відтворений факсимільно. Для істориків, викладачів і студентів вузів, всіх, хто цікавиться минулим України.
 9. Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького. – К., 2007. – 64 с. Подано хронологію збройних сутичок, розглядаються мотиви козацьких вторгнень у межі московських земель, відтінено внесок козацтва в переможні війни Речі Посполитої з Московською державою.
 10. Брехуненко В. Морські війни українських козаків. – К., 2007. – 80 с. В науково-популярному стилі описано особливості мореплавання в Чорному та Азовському морях у козацькі часи, розвиток козацького флоту, військове мистецтво козаків, морські битви козаків з турецьким флотом.
 11. Величне тло для подвигів. Архітектура у літературі та фольклорі ХVІ - ХVІІІ ст. / Катерина Липа. – К.: Наш час, 2009. – 199 с. – (Сер. «Невідома Україна») Кожний розділ книги присвячено одному літературному твору і, відповідно, згаданим у ньому пам’яткам фортифікаційного мистецтва, серед яких як загальновідомі фортеці Кам’янця-Подільського, Хотина, Острога, Почаєва чи Білгорода-Дністровського, так і маловідомі широкому читацькому загалові оборонні споруди Сатанова, Жванця, Кременця, Теребовлі та інших міст.
 12. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети / Передм. В. А. Смолій. – К.: Варта, 1995. – 560 с.: іл. Це найповніше, ілюстроване видання про гетьманів України та Війська Запорозького. На основі маловідомих, раніше недоступних архівних матеріалів автори – сучасні українські історики – створюють багатогранні цікаві портрети (нариси, есе) двадцяти найвідоміших козацьких обранців, висвітлюють їхню роль у державотворенні України.
 13. Воропай О. Звичаї нашого народу: народно-календарні звичаї, український народний одяг: етнографічний нарис. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – 632 с. Праця охоплює річний календарно-обрядовий цикл життєдіяльності українців та традиції народного одягу. Видання розраховане на всіх, кому дороге минуле нашого народу, його прадавні корені.
 14. Гаврилів Б., Миронюк І., Сигидин М. Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 128 с. Наукове історико-краєзнавче ілюстроване видання розраховане на педагогів, краєзнавців, студентську та учнівську молодь, туристів та екскурсантів, жителів і гостей міст і сіл західноукраїнських земель, які виявляють зацікавлення до героїчного минулого України, її історичних та визначних місць.
 15. Голобуцький В. Гомін, гомін по діброві. Історичні розповіді про запорозьких козаків. – К.: Вид-во «Веселка», 1962. – 223 с. У книзі йдеться про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу, про його уславлених синів – Северина Наливайка, Тараса Трясила, Богдана Хмельницького. Максима Залізняка, Івана Гонту та багатьох інших.
 16. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища школа, 1994. – 539 с. Прочитавши цю книгу, ви пройдете героїчними шляхами майже трьохсотрічної історії козацької минувшини аж до останнього вільного подиху Запорозької Січі, трагічно обірваного волею Катерини ІІ. В основі дослідження – цікаві вітчизняні і зарубіжні історичні джерела, що багатогранно розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культури запорожців, які давно зажили надійної світової слави. Для викладачів і студентів, наукових працівників і лекторів, широкого кола читачів.
 17. Грибовський В. Запорожці на Кубані. – К., 2008. – 64 с. Висвітлюється доля тих запорожців, які після брутального зруйнування за наказом Катерини ІІ Запорізької Січі, утворили згодом Чорноморське Козацьке Військо, а в 1792 р. переселилися на Кубань.
 18. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка. – 1992. – 543 с. У дослідженні визначного українського вченого висвітлена історія України від найдавніших часів до 20-х рр.. ХХ ст. надруковане за останнім прижиттєвим виданням (Київ; Відень, 1921).
 19. Гуржій О.І. Історія козацтва. Держава-військо-битви/ О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – К.: Арій, 2011. – 464с.: іл. У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу виникнення на межі ХV- ХVІ ст. до ліквідації урядом Російської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в "лицарському" середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини. Книга розрахована на широке коло читачів.
 20. Гуржій Олександр. Українська козацька держава в другій половині XVII— ХУЛІ ст.: кордони, населення, право. — К.: Основи, 1996. — 222 с. У книзі зроблено спробу вперше у вітчизняній історіографії дослідити проблему становлення та шляхів розвитку території Української держави, визначити її межі в другій половині XVII— XVIII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор детально характеризує у територіальному відношенні державу за правління Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка та інших гетьманів, показує негативну роль царського уряду в державотворчих процесах в Україні. У праці наводяться цікаві дані про кількісний та етнічний склад населення різних регіонів країни, висвітлюються загальні тенденції демографічних змін, досліджуються напрямки тодішньої міграції, суть і значущість правових норм, за якими жили українці, проводиться думка співіснування на українських землях кількох державних утворень. Книга розрахована на спеціалістів-істориків, студентів, широке коло читачів.
 21. З української старовини: Альбом / Текст Д.І.Яворницького; мал. М.С.Самокиша, С.І.Васильківського. / Упор. Ю.О.Іванченко. – К.: Мистецтво, 1991. – 316 с. Основне завдання цього видання - представити всі діяння козаків у докладній, живій і художній історії.
 22. Запорожці: До історії козацької культури / І. Кравченко, Ю. Іванченко. – К. : Мистецтво, 1993. – 400 с. У збірнику зібрано найрізноманітніші матеріали з питань історії запорозького козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум і пісень, літописів, творів живопису та архітектури, козаків, котрих називають "лицарями Бароко". Книга ілюстрована багатьма кольоровими та чорно-білими репродукціями творів давнього українського мистецтва.
 23. Історія України в особах: Козаччина (Авт. колектив: В. Горобець (упоряд. і авт. передм.), О. Гуржій, В. Матях та ін.). – К.: Україна, 2000. – 302 с.: іл. Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVІІ – ХVІІІ ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.
 24. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників: – Львів: Літературна Агенція «Піраміда», 2007. – 288 с: іл. Це друга книга серії історичних розвідок Т. Каляндрука про славні бойові подвиги українських «лицарів духу». У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел.
 25. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України: – Львів: Літературна Агенція «Піраміда», 2007. – 304 с: іл. Книга присвячена бойовим мистецтвам українців і є першим комплексним дослідженням цієї теми. Зі сторінок книги оживає самобутня бойова культура наших предків, яка тисячу років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів. У виданні представлено понад 400 зображень із рідкісних джерел, більшість з яких були малодослідженими.
 26. Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове./ Перед. слово О.Т.Гончара; Упоряд., текстолог. підгот., передм., приміт. С.П.Пінчука; Худож. оформл. Ю.Г.Кудя. – К.: Веселка, 1992. – 271с.: іл. Зі сторінок "Оповідань про славне Військо Запорозьке низове" постає славна історія Запорозької Січі. Автор правдиво відтворив життя запорозьких козаків, їхню боротьбу проти зовнішніх ворогів, за незалежність. Читач довідається також про видатних козацьких ватажків – Дм. Вишневецького (Байду), Івана Підкову, Івана Богуна, Богдана Хмельницького та багатьох інших.
 27. Козацькі ватажки та гетьмани України. Укладено на основі "Історії України-Русі" Миколи Аркаса / Упор. Я. Мельничук та Б. Карабін. – Львів: Ред.-вид. відділ, 1991. – 173с. Ця книга свого роду хрестоматія з історії козаччини, що містить життєписи найславніших її ватажків, а також гетьманів України й украдена на основі історичних студій відомого дослідника нашої минувшини Миколи АРКАСА, твори якого популярні в багатьох країнах і лише на його батьківщині опинилися і числі "забутих".
 28. Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва ХVІ-ХІХ ст.)/ В. Смолій (відповідальний редактор). – К.; Запорожжя, 1998. – 252 с. Збірник – перше унікальне видання, де визначено і науково обґрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром і Дунаєм січового Коша, відтворено основні етапи історії запорозького козацтва: походження, утворення демократичної козацької республіки. Господарське освоєння земель півдня України, міжнародні відносини, культуру козацької громади, а також вплив останньої на суспільно-політичне життя українського народу в період пізнього середньовіччя та нового часу. В книзі читачі знайдуть відомості про Хортицьку, Томаківську, Базавлуцьку, Микитинську, Чортомлицьку, Кам'янську, Олешківську, Нову (Підпільненську) і Задунайську січі. Розраховано на викладачів, студентів та школярів, усіх, хто цікавиться історичною минувшиною України.
 29. Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків. – К.: Стилос, 2002. – 396 с. У книзі розглядається стан наукової розробки і джерельна база генеалогії українських козацьких родин. Наводяться короткі нариси різних історичних періодів існування Гетьманщини крізь призму генеалогії гетьманських та інших окремих родин, розкривається шлях козацької держави від виникнення до ліквідації.
 30. Кривошея В.В. Урядова старшина на Гетьманщині. Енциклопедія. – К.: «Стилос», 2012. – 792 с. Енциклопедія включає біограми 14591 козацьких старшин. Це генеральні старшини, полковники, полкова старшина, повні і наказні сотники, військові канцеляристи, урядники Генеральної військової артилерії і полкової артилерії, Генеральног військового суду і полкових судів, компанійську і неурядову старшину, які складали козацьку еліту Гетьманщини.
 31. Кузьмук О. С. «Козацьке благочестя»: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в ХVІІ – ХVІІІ ст.: еволюція взаємовідносин. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2006. – 228 с.: іл. Завданням цієї книги є висвітлення ситуації в царині стосунків низового козацтва з церковними структурами. Для розкриття цієї проблеми автор бере зріз стосунків Війська Запорозького Низового з київськими чоловічими монастирями. Упродовж ХVІІ – ХVІІІ ст. саме в цій сфері сформувалася своєрідна система зв’язків духовного, соціального та економічного характеру. Розглядається також життя та побут київських ченців на Запорожжі, їхня роль у церковно-релігійному житті січовиків, а також зворотний бік зв’язку – паломництва січовиків до київських обителей. Завершує роботу дослідження про записи запорозьких козаків у синодиках київських чоловічих монастирів.
 32. Крип'якевич І.П. Було колись в Україні: Твори / Упоряд., післяслово та прим. Б.З.Якимовича; Передм. Р.І.Крип'якевича; Худож. О.В.Штанько. – К.: Веселка, 1994. – 351 с.: іл. До збірника вміщені гостросюжетні повісті й оповідання на історичну тематику, а також науково-популярний нарис "Коротка історія України", який був написаний як підручник з історії і тривалий час використовувався в школах.
 33. Леп'явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. – 288 с. Монографія присвячена першому і одному з найбільших козацьких рухів в історії України. У ній докладно розглядаються причини польсько-козацького конфлікту, повстання Кшиштофа Косинського 1591-1593 років, молдавські походи 1594-1595 років, міжнародні контакти козацтва, його діяльність на території України та Білорусії взимку 1595-1596 років, хід польсько-козацькі війни навесні 1596 року, вплив козацьких війн кінця ХVІ ст. на суспільну свідомість. Видання призначене для науковців. Викладачів, студентів і шанувальників історії України.
 34. Лупій О. В. Гетьманська булава: Історична повість. – К.: Український письменник, 1996. – 223 с. Повість відомого українського письменника разом із романом «Падіння давньої столиці» відзначена Державною премією України ім. Т. Шевченка у 1994 р., видається вперше окремою книгою. Це – гостросюжетний твір про трагічні події в ХVІІ ст., коли вирішувалося бути чи не бути Україні як державі. У повісті психологічно тонко виписані образи гетьмана Івана Виговського, полковників Петра Дорошенка, Івана Богуна, Мартина Пушкаря, молодого Юрася Хмельницького, відтворено героїчні сторінки Конотопської битви 1659 р., що уславила українське козацтво.
 35. Мельничук Я., Карабін Б. Козацькі страви. – Львів: Край, 1994. – 102 с. Книга містить не лише призабуті рецепти української кухні, а й на основі літературних та історичних джерел знайомить читача зі звичаями і побутом козаків, перлинами народної мудрості, гумору.
 36. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Іст. Розповіді про запорізьких козаків. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП «Памятки України» - 1991. – 302 с. Про життя, побут та військові походи козаків розповідає науково-популярний ілюстрований нарис. Розраховане на широке коло читачів.
 37. Мицик Ю. А., Степенькін С. Ю. Корсунщина козацька. – Корсунь-Шевченківський: АТ «Миронівська друкарня», 1997. – 135 с.: іл. У книзі досліджується історичне минуле Корсунщини, особливо у складному процесі державотворення України. Книга ґрунтується на архівних матеріалах та документах, пов’язаних з історією України від найдавніших часів до ХVІІІ ст.
 38. Нартов В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України . – Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного Дозвілля", 2008. – 320 с.:іл. У виданні зібрано найцікавіші відомості про гетьманів та кошових отаманів України. Матеріал, поданий у цитатах із найрізноманітніших джерел – як найдавніших. Так і сучасних, висвітлює життя видатних історичних постатей із різних боків.
 39. Нудьга Г. Республіка козаків. – К. : «Варта». – 2005. – 104 с. Автор написав цю книгу ще у радянські часи, але вперше вона побачила світ на правах рукопису лише 1991 р. у Львові. З якого читач довідається як виникло козацтво, як козаки і Січ завоювали славу війська високої моралі.
 40. Павленко С. Міф про Мазепу. – Чернігів: Сіверянська думка», 1998. – 248 с. У дослідженні спростовані головні міфи про І.Мазепу, по-новому висвітлені головні віхи його гетьманування у 1687-1709 рр.
 41. Панченко В. Міські та містечкові герби України. – К.: Просвіта, 2000. – 186 с. Видання є своєрідною енциклопедією минулого українських міст і містечок у символах. Воно містить зображення, описи, відомості з історії старовинних гербів 465 міських поселень усіх регіонів України. Зацікавить тих, хто небойдужий до минулого нашого народу.
 42. Плачинда С. П. Козаки в Дюнкерку: Історичні фрески. – К.: Діокор, 2003. – 140 с.: іл. У книзі подаються як героїчні сторінки, так і найганебніші факти з історії українського козацтва. Тут діють великі лицарі – вірні сини України, і нікчемні зрадники матері-вітчизни. Створюючи короткі, але яскраві картини з життя козацьких ватажків та гетьманів України, автор намагається дати об’єктивну оцінку їх діяльності.
 43. Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети / Редкол.: В. Смолій )від. ред..) та ін. – К.: Видавничий дім "КМ Academia", 1998. – Кн. 1. – 400 с. (сер. "козацька спадщина".) На основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки й застосуванням новітніх методологічних засад сучасні історики створили яскраві, багатопланові портрети І. Богун, М. Кричевського, М,. Кривоноса, Д. Нечая, П. Шумейка, І. Сірка, П. Дорошенка та інших відомих, а також малознаних нині для широкого загалу козацьких полководців, через діяльність яких вимальовується суворі будні військових походів, тріумф перемог і гіркота поразок, панорами грандіозних битв, складні процеси тогочасного суспільно-політичного життя козацької України. Видання розраховано на широке коло читачів, студентів, викладачів, науковців, військовослужбовців, усіх, хто цікавиться історією України.
 44. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. - К.: Либідь. – 1993. Т.1. До середини ХVІІ століття. – 588 с. Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – 608 с. Цей загальний нарис національної історії свого часу був підготовлений як підручник для вищих шкіл. Висвітлюється передусім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо.
 45. Сегеда С.П. Гетьманські могили. – К.: Наш час, 2010. – 440 с.: іл. Книга містить оповіді про місцезнаходження та долю поховань визначних державних, військових і культурних діячів України.
 46. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах ХVІ – середини ХVІІ століття. – К.: Вид-во "Україна", 1991.- 253с. – Бібліогр.: с. 247-252. Науково-популярна книга присвячена історії Війська Запорозького періоду ХVІ – середини ХVІІ ст. автор змальовує історичні обставини, що зумовлювали та супроводжували воєнні походи українських козаків на суші й на морі, показує в цьому контексті дипломатичні стосунки Війська Запорозького з сусідніми країнами: Росією та Польщею, Швецією та Туреччиною. Особливе місце відводиться дипломатичній діяльності Б. Хмельницького. Для широкого кола читачів.
 47. Сердюк О. М. Лицарі Сонця. 2-ге видання, доповнене та перероблене. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 476 с.: іл. Книга дає відповідь на питання: хто такі козаки, які їх звичаї та обряди, якою була їх бойова підготовка? Ключовою постаттю у книзі постає козак, який уособив ідеал чоловіка-воїна. Книга відрізняється розкутістю думок, оригінальністю поглядів, цікавістю викладу.
 48. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького/ Передмова та коментарі Г.К.Швидько; Пер. з рос. Т.С.Завгородньої; Худож.-іл. О.М.Бузилов. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 678 с.: іл. В ґрунтовній праці відомого історика увага приділена походженню козацтва, формуванню Запорозького низового війська, подано цікаві подробиці про його склад, управління, військову готовність, судочинство, церковний устрій, громадське й домашнє господарство, торгівлю, звичаї. Вміщено цікаві документи про воєнні походи запорожців, взаємини з сусідніми державами. Докладно висвітлено скасування Січі і долю козацтва після падіння Коша.
 49. Слава Українського Козацтва : Книга-альбом / Авт.- упоряд. П.Кардаш, С. Кот, Передм. В. Смолій. – Мельборн, К. : Фортуна, 1999.– 339 с.
 50. Телегін Д. Я. Часи козацькі. Січі Запорозькі. – К.: Науково-дослідний центр «Часи козацькі», 1997. – 206 с.: іл. Книга про історію і культуру українського козацтва ХVІ – ХVІІІ ст. В окремих розділах читач знайде дані про походження козацтва в Україні, виникнення і багаторічну діяльність Січей Низового Дніпра та про таких видатних козацьких проводирів як П. Конашевич-Сагайдачний, І. Сірко, П. Калнишевський, К. Гордієнко та інших, – про їх славні походи на захист українського народу на суші та на морі. Йде мова про роль січового товариства в справі відродження, розвитку і збереження української нації як такої. В нарисах подана історія всіх восьми Січей Низового Дніпра та опис їх сучасного стану. Написана за даними письмових джерел та, головним чином, за археологічними матеріалами.
 51. Тоїчкін Д.В. Клинкова зброя козацької старшини XVI –першої половини XIX ст.: проблеми атрибуції та класифікації. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2013. – 464 с.; кол. іл. Працю присвячено проблематиці холодної зброї українського козацтва. На основі речових, іконографічних та писемних джерел довго клинкову зброю розглянуто як важливу складову військової культури Раннього нового часу. Автор ретельно досліджує представницькі зразки мечів, палашів і шабель XVI – першої половини XIX ст., які згідно з історичними легендами, належали козацьким гетьманам та представникам старшини нижчого рангу, а нині зберігаються у державних та приватних колекціях України, Російської Федерації й Республіки Польщі. У роботі розглянуто питання становлення й поширення центральноєвропейських та східних типів шаблі на теренах України. Автор пропонує шляхи вирішення низки проблем, пов'язаних з історичною термінологією, що стосується козацької клинкової зброї.
 52. Тоїчкін Д.В. Козацька шабля XVII – XVIII ст.: історико-зброєзнавче дослідження/ Інститут історії України НАН України. – К.: ВД "Стилос", 2007. – 368 с.: іл. У книзі аналізуються питання появи, поширення та побутування шаблі на теренах України, досліджуються проблеми місцевого виготовлення шабель, поширення їх каналами міжнародної торгівлі протягом XVII – XVIII ст. На основі речових та іконографічних джерел, представлених матеріалами музейних колекцій України, шабля українського козацтва розглядається як морфологічний тип.
 53. Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. /Упор. В.Недяк. – К.:В-во «Емма, 2004. – 1215 с. Історія і культура українського козацтва у фото світлинах з оригіналів документів, мап, стародруків, рукописів, клейнодів, зброї та одягу, з творів графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, історичних ландшафтів, з пам’яток архітектури та інших українських козацьких старожитностей.
 54. Україна крізь віки: навчальний посібник з історії України для середніх шкіл/ Зб. статей. – К.: Ярославів Вал, 2000. – 232 с. До посібника увійшли статті відомих учених і письменників, присвячені окремим сторінкам історії України від часів Київської Русі до наших днів.
 55. Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 568 с.: іл, карти. У 1376 статтях енциклопедії відображено обставини виникнення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти. Подається інформація про найвидатніші постаті козацької історії та про вітчизняних та зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників, митців, об’єктом уваги яких було козацтво. Показано розвиток традицій українського козацтва у ХІХ – ХХ століттях та в наші дні. Книга розрахована на широке коло слухачів.
 56. Українське козацтво. Мала енциклопедія. / Кер. Авт.. колект. Ф.Г.Турченко. – Вид.2-е, доп і перероб. – Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – 672 с.: іл, карти. У 1648 статтях енциклопедії відображено обставини виникнення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти. Подається інформація про найвидатніші постаті козацької історії та про вітчизняних та зарубіжних державних діячів, дипломатів, учених, письменників, митців, об’єктом уваги яких було козацтво. Показано розвиток традицій українського козацтва у ХІХ – ХХ століттях та в наші дні. Книга розрахована на широке коло слухачів.
 57. Українські народні думи та історичні пісні / Упоряд. О.М.Таланчук. – К.: Веселка, 1990. - 239 с. До книжки ввійшли найяскравіші й найвідоміші народні думи та історичні пісні –неоціненні пам’ятки духовної скарбниці українського народу, в яких відбито героїчні й драматичні події його історії, звитяжної боротьби за визволення з-під соціального та національного гніту.
 58. Українські народні пісні та думи / Упоряд. Д. Есипенко, М. Новиченко. – К. : Т-во "Знання" України, 1992. – 96 с.
 59. Чухліб Т.В. Відень 1683: Україна в боротьбі за «Золоте яблуко» Європи. – Київ: ТОВ «Вид-во Кліо», 2012. – 559. У книзі висвітлюються причини, хід і наслідки Віденської відсічі. У битві з турками за тогочасну політичну столицю Європи 12 вересня 1683 р. українські козаки, шляхтичі, священики, міщани й селяни з України-Русі складали 2/3 війська на чолі з королем Речі Посполитої Яном Собеським. Для всіх шанувальників історії України, Польщі та інших країн Європи.
 60. Чухліб Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи. – К.: Наш час, 2008. – 263 с. На основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття ХVІІ – на поч.. ХVІІІ ст., тобто в добу правління І. Мазепи.
 61. Шаповал І. М. В пошуках скарбів. – К.: Радянський письменник, 1963. – 301 с.: іл. Книга містить багатий матеріал про життя відомого історика Запорізької Січі Дмитра Івановича Яворницького. Це книга оповідань біографічного жанру. Виходить з передмовою Максима Рильського. Знайомить не тільки з життям Д. Яворницького, а й з історією рідного краю. Розрахована на широке коло читачів.
 62. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. Пер. з фр. Ю. Назаренко. – К.: Томіріс, 1993.- 224 с., іл. Автор цієї книги – французький офіцер. 1645 року він командував загонами козаків, які були завербовані французьким урядом в Україні. Загін запорожців брав участь в облозі Дюнкерка під час Тридцятилітньої війни. У 1653-1663 рр. П'єр Шевальє написав розвідки про Україну, котрі не втратили пізнавального значення й у наш час.
 63. Шевчук В. Козацька держава. – К.: Абрис, 1995. 392 с., іл. Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості. Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива й до решти нами ще не пізнана українська минувшина.
 64. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків /Пер. з рос. І. І. Сварника; У поряд, іл. О. М. Апанович; Худож. В. М. Дозорець.— Львів: Світ, 1990.—319 с.: іл.— Бібліогр. в підрядк. приміт. Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці. Для викладачів, студентів, істориків, етнографів, пропагандистів.
 65. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків /Пер. з рос. І. І. Сварника; Художники Є. Е. Дацюк, В. М. Дозорець.— Львів: Світ, 1991.—392 с.: іл.— Бібліогр. в підрядк. приміт. Другий том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, зносини запорожців з іншими країнами. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків — Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін. Для викладачів, студентів, істориків, етнографів.
 66. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос., покажчики І. І. Сварника; Упоряд, іл. О. М. Апанович; Худож. Е. Є. Дацюк, В. М. Дозорець.— Львів: Світ, 1992.— 456 с.: іл. Третій том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від 1686 до 1734 р. Охоплює кримські й азовські походи, історію Петрика, діяльність гетьмана Мазепи, і його політику щодо запорожців, Північну війну. Висвітлює політику російського царизму щодо України, перехід козаків на чолі з Мазепою і Гордієнком на бік шведів і їхнє життя під владою Криму аж до повернення на Україну. Містить іменний і географічний покажчики до трьох томів. Для викладачів, студентів, істориків, краєзнавців, лекторів.