Перші козацькі читання пам'яті Володимира Кривошеї.

Володимир Володимирович Кривошея – доктор історичних наук, відомий науковець, дослідник генеалогії козацької старшини, великий друг Музею гетьманства. Багато років свого життя присвятив дослідженню елітарних верств суспільства часів Гетьманщини. Головним завданням своїх досліджень Володимир Кривошея бачив у широкому вивченні провідних козацьких родин гетьманщини, вивчав головні шляхи формування козацької старшини, систематизував і доповнював наші знання про родоводи українських гетьманів та основних козацько-старшинських родин Гетьманщини. На жаль, 30 квітня 2015 р. його не стало. Це величезна втрата як для наукового загалу, так і для звичайних громадян, що цікавляться власними родоводами. Будучи активним дослідником В.Кривошея ініціював та провів багато наукових конференцій в різних куточках України. Залишивши велику кількість учнів, друзів, прихильників Володимир Володимирович продовжує жити в нашій пам'яті, серцях, а його праці й далі допомагають розкривати нові сторінки історії персонально-урядової верхівки Гетьманщини. Тому продовжуючи традицію започатковану Володимиром Володимировичем представляти результати своїх досліджень у Музеї гетьманства на засіданні «Гетьманської вітальні», було вирішено започаткувати проведення щороку в червні (до його дня народження) всеукраїнську науково-практичну конференцію «Кривошеїні читання». Напрямки роботи конференції були визначені наступні: українська державність у XVII – XVIII ст.: суспільно-політичні та станові трансформації, духовне та культурне життя; персоніфікація історії козацтва XVII – XVIII ст.; козацька Україна в історії Європи та Азії; біографічні та генеалогічні студії.

 

7 червня 2017 р. в Музеї гетьманства відбулися «Перші козацькі читання пам'яті Володимира Кривошеї». Для організації конференції об'єдналися провідні науково-освітні установи, серед них: Музей гетьманства, Гетьманський фонд Петра Дорошенка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнське фахове видання «Гілея: науковий вісник», Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Участь в конференції взяли науковці та дослідники з різник міст України. Були представлені цікаві та нові теми досліджень, серед них і вивчення праць В.В.Кривошеї. Так Лепявко С.А. розкрив тему «Старшина Чернігівського полку в працях Володимира Кривошеї», Фицик Л.А., Фицик І.Д. досліджували «Історія козацтва та шляхти в науковій спадщині Володимира Криввошеї», Горобець С.М. «Чернігівський полк в історичних студіях Володимира Кривошеї». Продовжили справу генеалогічних досліджень в своїх доповідях: Щербак В.О. «Козацький гетьман Тарас Федорович», Алфьоров О.А. «Реєстр Охтирського полку 1681 року», Кривошея І.І. «Генеалогічні матеріали Козелецької актової книги ( 1664 – 1765): Коровки-Вольські та Мокієвські», Кондратьєв С.А. «До історії козацько-шляхетського роду Силичів», Токарєв С.А. «Вихідці з запорозької Січі у складі козацької старшини Ніжинського полку», Синяк І.Л. «Полкова і сотенна старшина у присяжному списку гадяцького полку 1718 року.», Казіміров Д.В. «Родини менської сотенної старшини у сповідних розписах XVIII ст.» та ін.

 На конференції було озвучено багато нових тем з історії гетьманування та життя Івана Степановича Мазепи, адже в 2017 році виповнюється 330 років з дня обрання його на гетьмана. Такі тези були обговорені: Яценко В.Б. «Роль Івана Мазепи в повалені гетьмана Івана Самойловича: історіографія питання», Бовгиря А.М. «Наш Мазепа свят…»: образ гетьмана у сприйнятті сучасників», Салтан О.М. «Харківський портрет гетьмана Івана Мазепи», Гордієнко Д.С. «Постать гетьмана Івана Мазепи на сторінках часопису «Тризуб» (Париж, 1925-1940)». Велике зацікавлення та обговорення викликали теми, що розкривають суспільно-політичне та духовно-культурне життя Гетьманщини та джерелознавчий аналіз нових матеріалів. Ознайомитися з результатами конференції можна в Музеї гетьманства та на сайті музею.

Ми маємо надію, що започаткована традиція проведення козацьких читань пам'яті Володимира Кривошеї отримає підтримку серед великої кількості науковців, дослідників та викличе зацікавлення в широкому колі захоплених історією власної родини та країни. 

"Гілея" (спецвипуск пам'яті Володимира Кривошеї 2017р.) - Скачати (PDF, 5.2 Мб)