17 грудня 2021 року - 31 січня 2022 року

 

Християнська релігійна традиція – одна з найважливіших складових частин української національної культури в історії її розвитку. Якнайближче це стосується культури часів козацтва – тієї форми народного буття, яку віддавна називають «християнською козацькою республікою» або «суспільством православних хрестоносців». Саме культура українського народу козацької доби – зокрема Гетьманщини XVII-XVIII століть – стала дороговказом для розвитку української духовності й мистецтва на майбутні століття. Повною мірою це відбилось і на розвитку такого специфічного жанру народної творчості, як іконопис.

Читати повний текст