Ad notam: Колективна монографія пам’яті Володимира Кривошеї (1958–2015). – Київ, Вид-во «КНТ», 2023 216с.
Колективна монографія «Ad notam», присвячена пам’яті відомого науковця, історика, який наполегливо й успішно впродовж понад 20 років досліджував українське козацтво – Володимиру Володимировичу Кривошеї (1958 – 2015). Видання не випадково називається «Ad notam» («До відома»), адже Володимир Кривошея завжди прагнув, щоб його наукові пошуки та цікаві знахідки ставали відомі широкому загалу. Історики, як вже знані, так й молоді, які лише починають свій непростий шлях в науці, вшанували пам’ять невтомного та завзятого дослідника козацької минувшини зібравшись 7 червня 2023 р. в Музеї гетьманства на Всеукраїнській науково-практичній конференцій «Четверті козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї» (до 65-річчя від Дня народження).

PDF (2.97 Мб)

 

Гетьманські читання. Покрова Пресвятої Богородиці – в історії української культури та українського війська. Збір-ник наукових статей. Київ – 2019. 96 с. – (Козацька скарбниця. Вип. IX).
Збірка наукових праць висвітлює становлення й розвиток в Україні одного з найпоширеніших пошанувань Богородиці – свята Покрови Пресвятої Богородиці. У контексті свята розкриваються численні питання української культури та історії, зокрема історії та традицій Українського війська. Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

PDF (6.9 Мб)

 

Гетьманські читання. Пам’яті шведського короля Карла XII (1682–1718). До 300-х роковин з дня його загибелі. Збірник наукових статей. Київ – 2019. 176 с. – (Козацька скарбниця. Вип. X).
Збірка наукових праць висвітлює широке коло питань, пов’язаних з постаттю шведського короля Карла XII. Особлива увага приділена шведсько-українському союзу, питанням європейської політики того часу, висвітленню постаті короля в джерелах та історіографії. Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією та культурою України, Швеції та Східної Європи ранньомодерної доби.

PDF (6.6 Мб)

 

Гетьманська Україна між Польщею, Росією та Туреччиною. Ніжин - 2019.
У колективній монографії, присвяченій аналізу окремих аспекті в діяльності українських гетьманів, розвитку козацького ладу та збереженню козацьких традицій на теренах України, вміщено матеріали двох всеукраїнських конференцій, проведених у Музеї Гетьманства в Києві «Треті козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї «Козаки і Річ Посполита: від міфів до фактів» (до 450-річчя утворення Речі Посполитої) » (7 червня 2019 р.) і «Історичні уроки доби «Руїни»: Петро Дорошенко збирач розколотої єдності у пошуках союзника» 18 жовтня 2019 р.

PDF (4.6 Мб)

 

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції ТРЕТІ КОЗАЦЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ «КОЗАКИ І РІЧ ПОСПОЛИТА: ВІД МІФІВ ДО ФАКТІВ» (до 450-річчя утворення Речі Посполитої)
7 червня 2019 року.

PDF (396 Кб)

 

Програма наукового круглого столу "Богдан Хмельницький – творець держави та “переяславські міти” в джерелах, історіографії та ідеології".
21 березня 2019 року в музеї Гетьманства відбулося засідання наукового круглого столу "Богдан Хмельницький – творець держави та “переяславські міти” в джерелах, історіографії та ідеології".

PDF (562 Кб)

 

"Гілея". Науковий вісник. Спецвипуск. Другі козацькі читання пам"яті Володимира Кривошеї. Історичні науки. Київ - 2018.
 

PDF (4.8 Мб)

 

Програма наукового круглого столу пам’яті шведського короля Карла XII
14 грудня 2018 р. в музеї Гетьманства відбулося засідання наукового круглого столу присвяченого пам’яті шведського короля Карла XII (1682–1718) до 300-х роковин з дня його загибелі.

PDF (0.6 Мб)

 

"Гілея" (спецвипуск пам'яті Володимира Кривошеї 2017р.)
 

PDF (5.2 Мб)

 

Матеріали науково-практичної конференції
23 грудня 2016 р. у Музеї відбулася науково-практична конференція "Україна між Польщею та Росією", приурочена до 330-ї річниці Вічного миру (1686) і 350-ї річниці Андрусівського перемир"я (1667).

PDF (4 Мб)

 

Ярослав Семотюк "Українські військові нагороди"
 

PDF (11 Мб)

 

Павло Скоропадський - Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918
 

PDF (214 Мб)

 

Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. "Як козаки воювали", з серії «Давно се діялось колись», 1990р.

В бібліотеці Музею гетьманства є багато цікавих раритетних видань. До них можна віднести і книгу Мицика Ю.А., Плохія С.М., Стороженка І.С. «Як козаки воювали», з серії «Давно се діялось колись» видану в 1990 р. Цей науково-ілюстрований нарис розповідає про життя, побут та військові походи козаків. На жаль, на сьогодні її придбати майже не можливо. Тому Музей гетьманства з дозволу професора Мицика Ю.А. розміщує сканований варіант книги в себе на сайті.


PDF (76 Мб)

 

Іван Крип'якевич "Історія Козаччини" (1934 р.)
 

PDF (8.5 Мб)

 

Т. Чухліб "Козаки і Монархи"

Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648–1721 рр.
3-тє видання, виправлене і доповнене

У книзі на основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки розкривається міжнародно‑політичний статус Української козацької держави у другій половині XVII – на початку XVIII ст. Через призму відносин гетьманських урядів з володарями Речі Посполитої, Московської держави, Османської та Австрійської імперій, Кримського ханства, Шведського королівства, Трансільванського і Молдавського князівств та інших країн висвітлюються головні напрями тогочасної вітчизняної зовнішньої політики.

Видання розраховане на дипломатів, науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та її міжнародних відносин.


PDF (4.5 Мб)

 

Кривошея В.В. "Козацька еліта гетьманщини"
 

PDF (1.2 Мб)

 

Кривошея В.В. "Шляхта як союзник козацтва на початковому етапі національної революції середини XVII ст."
 

ZIP (0.07 Мб)