Від 02 до 21 вересня 2016 року Музей гетьманства та Інформаційні партнери МАС-МЕДІА "CUTTY SARK UA" запрошують Вас відвідати персональну виставку живопису члена Національної спілки художників України МИКОЛИ КУТНЯХОВА. (м. Київ).

 

 

"Світло Всесвіту не ввійде в душу людини, поки вона не з'єднається з природою і не відчує її живу суть і безмежну любов."

М. Кутняхов

 

Микола КУТНЯХОВ народився 1952 року в Луганську. Закінчив Луганське художнє училище. Живе в Києві з 1974 року. Закінчив Київський державний художній інститут у 1980 році. Працює в галузі станкового живопису та монументального мистецтва.

З 1989 року - член Спілки художників України. Очолює школу естетичного виховання дітей у Києві. Виконував роботи в архітектурі в Україні та за її межами в техніках вітражу, кераміки, енкаустики, металевої пластики, розпису. На художніх національних та міжнародних виставках бере участь з 1979 року. Твори знаходяться в музеях, приватних збірках України та за кордоном.

Мистецька програма Миколи Кутняхова вибудована на тонкій межі духовної природи людини і безмежжі Космосу. Він сповідує філософію єдності людини ( з невичерпним комплексом її почувань) у вічному процесі розвитку Природи. Пошуком гармонії цих двох складових всесвіту сповнені всі його полотна. Яскраві сонячні зблиски, ніжна голубінь Неба, розбілений оранж сходу Сонця - це немов мрія для оновлення життя, або чистий простір краси поміж Небом і Землею.

Нова суспільна реальність повернула думки художника до свого суб'єктивного світу і залежності від природи. Він безкомпромісно пропонує нову мистецьку Істину, не прагнучи миттєвого успіху, спонукає до толерантного діалогу, використовуючи класичні формальні вартості малярства. Присутність його творів у просторі України повертає нас до сенсу мистецтва і сенсу творчості взагалі.

Євстахія Шимчук, мистецтвознавець

 

 

"The light of the Universe will not come into a human soul until he unites with Nature and feels its living essence and infinite love."

Mykola Kutnyakhov

 

Mykola Kutniakhov was born in Luhansk in 1952. Graduated from the Luhansk Art College. Lives in Kyiv since 1974. In 1080 graduated from the Kyiv State Art Institute. Works in easel painting and monumental decorative arts.

Member of the Artist Union of Ukraine since 1989. Heads a school of children's aesthetic education in Kyiv. Made works in architekture in Ukraine and abroad in various media: stained glass, ceramics, encaustic, metal plastics, painting. Has been participating in national and international art exhibitions since 1979. His works can be found in museums and private collections in Ukraine and abroad.

Mykola Kutniakhov's artist programe is built upon the thin borderline between man's spiritual nature and infinite space. He professes the philosophy of man's unity with his inexhaustible complex of emotions in the everlasting process of Nature's development. His canvases reflect the search for harmony between these two components of the universe. The bright sunrise, the tender blue of the Heaven, the orange-wite colours of life and reflect the pure space of Beuty between Heaven and Earth.

The new social reality has turned the artist's thoughts to his own subjective world and its dependence upon Nature. Making no compromises he suggests a new artistic truth, seaking for no momentary success, he invites to a tolerant dialogue using classical formal values of pictorial art. The presence of his works in Ukrainian culture makes one think of the meaning of art and creation in general.

Evstakhia Shymchuk